Blue Diamond Bracelet with White Diamonds

Specs: 2.35 carats of blue diamonds alternate with 0.82 carats of sparkling white diamonds, set in 14k white gold. 

Related Items